HYRESVILLKOR

HYRESVILLKORGrundkrav:


– Minimiålder 18år

– Fast inkomst

– Inga betalningsanmärkningar

– Svensk id-handling ska uppvisas vid upphämtningstillfället.

– Betalning sker via Faktura, Swish, kort eller kontant vid upphämtning av utrustningen om inget

annat skriftligt avtalats.


Hyresvillkor OG Solutions AB


1. Hyrestagaren ansvarar till fullo för hyrd utrustning från upphämtningstillfället till dess att samtlig

utrustning returnerats. Detta gäller vid tex brand, stöld, vandalisering, transportskador mm. Ni kan

prata med ert försäkringbolag om er försäkring täcker upp för något av ovanstående händelser.


2. Utrustningen är vid upphämtningstillfället rena och oskadade och skall återlämnas i samma skick.

Om utrustningen på något sätt inte uppfyller dessa krav vid återlämning, ligger det på kundens

ansvar att meddela personalen detta vid återlämningen.

Skulle vår personal finna skador på utrustningen efter återlämnandet kommer hela beloppet på

reparation samt reservdelar att faktureras till hyrestagaren.


3.Vid förlust av utrustning så är kunden som signerat avtalet ensamt ersättningsskyldig. Beloppet

som kommer att faktureras är nyanskaffningsvärdet för den förlorade utrustningen ink frakt. Detta

belopp kommer att faktureras.


4. Om det under någon period uppstår problem med den hyrda utrustningen ring direkt till vår

jourtelefon: 070–5935143

Innan ni ringer: Kontrollera att kontakter sitter i ordentligt, att volymen inte är av och att ni slagit på

produkterna. Vid en utryckning tillkommer en kostnad på 400:-/h samt 30:-/km i resa.

Om detta inte görs och vi inte får en chans att avhjälpa felet inom en rimlig tidsperiod så kan inte en

diskussion om hyresreduktion vid återlämningen komma ifråga.


5. OG Solutions har rätt att återta hyrd utrustning under pågående hyresperiod om misstanke om

misskötsel finns eller om betalning har uteblivit.


6. Avbokningar*- Som sker mindre än 7 dygn innan upphämtningsdatumet debiteras 50% av

hyresbeloppet till hyrestagaren. Avbokning som sker mindre än 3 dygn till upphämtningsdatumet

debiteras 80% av hyresbeloppet till hyrestagaren.

Undantag är om OG Solutions behövt boka in extern teknik och personal där vi i sådant läge

fakturerar hela kostnaden till kunden. Detta gäller dock bara om OG Solutions skriftligt informerat

kunden om denna förutsättning samt mottagit ett godkännande från kund.

* Giltigt skäl = Svår sjukdom/olycka eller likvärdig orsak, detta ska gå att styrka med läkarintyg om

OG Solutions begär in en sådan handling.


7. Samtlig hyrd utrustning under helger ska senast vara åter på OG Solutions lager måndagar före

kl.: 12.00 om våra produkter inne finns på vårt lager efter 12.00, påbörjas en ny hyresperiod. Vid

uthyrning under vardagar mån-fre kan återlämning ske fram till kl.: 20.00 varje dag. I annat fall är det

i förhand det överenskomna datumet enligt hyresavtalet.


8. Tejpning av kablar får endast ske med tejp köpt av OG Solutions. Skulle annan tejp användas som

inte kan avlägsnas, debiterar vi summan för nya motsvarande kablar. Inga undantag görs.


Viktigt inför upphämtning


– Utrustning hämtas upp på vårt lager på Första tvärgatan, Gävle, på det leveransdatum som står

på ordern klockan 12.00


– Tid för genomgång samt upphämtning bokas senast tre dagar innan upphämtning. Anledningen till

att vi vill att ni ska boka tid är för att vi vill ge varje kund en ordentlig genomgång av hyrd utrustning

på 30 min, så att när ni åker härifrån är helt trygga med hur ni ska koppla ihop samt använda

utrustningen för att uppnå bästa resultat.


– Om man missar att boka tid så kan ingen garanti utlämnas att vi har tid just då och ni får

återkomma/vänta tills en lucka blir tillgänglig. Samma sak gäller om man är sen pga. trafikproblem

osv.


– Tid för upphämtning är på utsatta datumet klockan 12.00

Om tiden inte passar, ring oss så vi kan hitta en ny tid men tider utanför våra ordinarie öppettider

medför en extra serviceavgift.

Hyresbeloppet betalas vid upphämtningstillfället om inget annat avtalats.


– Tid för återlämning är 09:00–20:00 måndag – fredag. Lunch mellan 12:30 – 13:30.                                                                                 Att tänka på:– Ni har nu hyrt professionell utrustning som vid ett felaktigt/oansvarigt användande kan resultera i

hörsel/synskador, ha respekt för utrustningens extraordinära prestanda och använd dessa på ett

positivt sätt.


– Lämna aldrig utrustning obevakad eller i lokaler som saknar larm samt galler för fönster eller där

den är synlig för personer som vistas utanför lokalen/bilen osv. Förvara alltid utrustningen hemma så

långt det är möjligt.


– Börja alltid monteringen i god tid så att ni i lugn och ro kan koppla ihop samt provlyssna/testköra

utrustningen för att bästa möjliga prestanda ska uppnås samt för att kontrollera att inga skador

uppstått under transport som påverkar funktionen. Skulle detta vara fallet, ring då direkt till vår

jourtelefon.


– Rökmaskiner utlöser brandlarm.

Vid tejpning av kablar får endast tejp som är köpt från OG Solutions användas. (För mer

information se punkt 8 under Hyresvillkor)Mycket nöje!

Med vänlig hälsning


                                                                                                                                  Personalen, OG Solutions AB

OG Solutions AB


Org.nummer: 559115-0452

SiteLock

Kontakta Oss


Adress:

Styrmansgatan 14

80284 Gävle


Email:

info@ogsolutions.se

Telefon:

(+46) 0705935413


Copyright © All Rights Reserved OG Solutions AB